Přehled přítomných a minulých časů v angličtině

Zvládnutí časů patří v angličtině mezi základní dovednosti. Někdy se setkáte s názorem, že k domluvení stačí jen přítomný a minulý čas, což ale rozhodně není pravda. Dobrá, přítomný a minulý čas vám možná stačí v obchodě nebo v restauraci, ale pokud se chcete plnohodnotně anglicky domluvit v rozličných situacích, neminou vás ani další časy. Třeba takový čas předpřítomný prostý se vyskytuje téměř v každé hovorové konverzaci.

V tomto článku se podíváme na celkem 8 časů, které slouží k vyjadřování přítomnosti nebo minulosti. Pojďme na to:

  1. PRESENT SIMPLE (přítomný čas prostý) – se používá k základní komunikaci. Popisuje děje, které jsou stálé, neměnné. Používá se pro všeobecná tvrzení (např. A dog has four legs) a pro vyjádření aktivit, které probíhají pravidelně nebo opakovaně (I usually go to bed at 8).
  2. PRESENT CONTINUOUS (přítomný čas průběhový) – se používá zejména pro události a aktivity, které probíhají právě teď (I am sitting on a chair and I am writing an article). Dále také pro přechodné či dočasné aktivity a 100% plány do budoucna (I am going to the mountains tomorrow). Hojně je využíván také k popisu děje na obrázku.
  3. PAST SIMPLE (minulý čas prostý) – využijeme pro popis ukončených událostí a dějů v minulosti. Zpravidla se jedná o již skončený/uzavřený děj, který je časově ohraničen (I saw the match yesterday).
  4. PAST CONTINUOUS (minulý čas průběhový) – popisuje děje, které probíhaly v minulosti a důraz je zde na aktivitu. Svou povahou jsou děje často nedokonavé. Používá se také často v kombinaci s Past Simple, když potřebujeme vyjádřit, že jeden děj se setkal s jiným dějem, přičemž Past Continuous byl „pocitově delší/nedokonavý“ a Past Simle spíše „jednorázový“ (I was walking in the park when I met my friend).
  5. PRESENT PERFECT SIMPLE (předpřítomný čas prostý) – v češtině tento čas nemáme, proto je pro nás někdy obtížnější pochopit. Pokud ho však pochopíte, určitě si ho zamilujete. Vyjadřuje děje, které začaly v minulosti a nějakým způsobem ovlivňují přítomnost nebo zasahují/trvají až do přítomnosti. Není v minulosti časově ohraničený (How long have you known Jane?). Dále se využívá k vyjadřování novinek, změn či výsledků (Look! I have bought new shoes).
  6. PRESENT PERFECT CONTINUOUS (předpřítomný čas průběhový) – použití je téměř stejné jako u Present Perfect Simple, jen je zde kladen důraz na akci/aktivitu (I have been working since early morning).
  7. PAST PERFECT SIMPLE (předminulý čas prostý) – používáme ho pro „skok“ do zazší minulosti. Vyjadřuje děje, které proběhly před jiným dějem minulým (When I got back home I realized that I had left my mobile at work).
  8. PAST PERFECT CONTINUOUS (předminulý čas průběhový) – se taktéž používa pro vyjádření děje, který probíhal před jiným dějem minulým, ale je zde důraz na průběh/akci (Before I got here I had been driving around the city for two hours).

My, lektorky Andy, Bára a Beky z klubu English Spot Premium jsme pro vás připravily praktický přehled přítomných a minulých časů s vizuálem a tabulkou, který vám bude pravou rukou při učení i komunikaci v angličtině.

🏆 K tomuto přehledu se můžete také podívat i na podrobný VIDEO TRÉNINK, který jsme připravily v sekci GRAMATIKA v klubu English Spot Premium. U tréninku najdete i praktcká cvičení, na kterých si ověříte, že anglické časy správně chápete.

Pro shlédnutí tréninku se připojte k našemu klubu English Spot Premium. Nic neriskujete, členství máte na prvních  7 dní zdarma. Připojte se ke klubu >>

Pokud už máte registraci, můžete pokračovat přímo na stránku s video tréninkem na anglické časy >>

Andrea Toušová
Díky mým mnohaletým zkušenostem s výukou cizích jazyků učím lidi nejen jazykům samotným, ale ukazuji jim také cestu, jak odstranit bariéry a otevřít dveře celého světa dokořán. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře