Frázové sloveso TAKE

Rovněž „TAKE“ se řadí mezi velmi často používaná frázová slovesa v angličtině a je dost možné, že už jste se s ním někdy setkali a pořádně vám zamotalo hlavu. Právě TAKE je totiž jedno z oněch „tricky phrasals“, kdy jeden výraz může mít úplně nepochopitelně odlišné významy.

Základní význam to take = „vzít“ se v mnoha jeho frázových výrazech doslova ztrácí. Vybrala jsem pro vás opět těch pár nejpoužívanějších v mluvené angličtině a dole pod obrázkem najdete i příkladové věty.

Who do you take after? Your mom or your dad? (Komu se podobáš? Mamce nebo taťkovi?)

The plane took off and left the airport. (Letadlo vzlétlo a opustilo letiště.)

The lecture was difficult to take in all at once. (Bylo těžké tu přednášku celou najednou pochopit.)

Her shoes take up the whole hall. (Její boty zabírají celou halu.)

He has taken up golf. (On začal hrát golf./Začal se věnovat golfu.)

After the boss retired, John took over the whole company. (Poté, co šel šéf do důchodu, John převzal celou společnost.)

Zajímají vás další vychytávky v angličtině? Vyzkoušejte můj kurz 20 kroků k lepší angličtině >>

Andrea Toušová
Díky mým mnohaletým zkušenostem s výukou cizích jazyků učím lidi nejen jazykům samotným, ale ukazuji jim také cestu, jak odstranit bariéry a otevřít dveře celého světa dokořán. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře