Anglická gramatika do ucha

Pro všechny, kdo mají za ušima 🙂

"Učíme se poslechem"

Projekt Anglická gramatika do ucha je založen na podvědomém učení a jeho cílem je, abychom dokázali angličtinu používat automaticky, bez dlouhého rozmýšlení a naučili se správnému slovosledu.

Opakovaný poslech vět a krátkých textů je nejlepší způsob, jak dostat jazyk do podvědomí.

Audio nahrávky jsou rozděleny do 10 MP3 lekcí s celkovou délkou 2h 23min. Můžete využít výhodných balíčků. Ke každému nákupu získáváte 2 BONUSY - PDF texty k audio nahrávkám a 20 anglických frází pro každodenní použití v MP3 i s texty.

Je to úžasný pocit, když rozumíte! Dovolte si ho zažít 

Anglická gramatika v MP3

Texty k nahrávkám zdarma

Program Anglická gramatika do ucha obsahuje

 • Základní představení gramatiky
  Kladné, záporné věty, otázky
 • Něco navíc
  U základní gramatiky je to např. série krátkých odpovědí (short answers) k otázkám, u pokročilejší např. rozdíly mezi jednotlivými časy.
 • Článek
  Článek na různá témata za použití dané gramatiky. Cílem je orientace v souvislém textu. Článek uslyšíte nejdříve anglicky a pak česky.
 • Obrácený překlad
  Tady si můžete procvičit, co jste si zapamatovali. Uslyšíte větu v češtině, budete mít chvilku na rozmyšlenou a poté ji uslyšíte dvakrát v angličtině-jednou rychle a jednou pomaleji.
 • Texty k nahrávkám
  Přepisy MP3 nahrávek ve formátu pdf.

Podrobný popis MP3 programu Anglická gramatika do ucha si můžete přečíst zde >>

Ke každému setu nahrávek získáváte zdarma BONUS

20 anglických frází pro každý den ve formátu MP3 i s texty.

Anglickou gramatiku do ucha můžete získat ve třech verzích:

Zvýhodněný balíček lekce 1-5
645 Kč
399 Kč
Přítomný čas prostý
Přítomný čas průběhový
Minulý čas prostý
Minulý čas průběhový
Předpřítomný čas
Zvýhodněný balíček lekce 6-10
645 Kč
399 Kč
Podmínkové věty
Frázová slovesa
Modální slovesa
Budoucí časy
Trpný rod

Podrobný obsah jednotlivých MP3 nahrávek

Vyzkoušet nahrávky

Andriss audio si můžete vyzkoušet zdarma.
Přímo zde →

Pokud si audio nahrávky poslechnete a zjistíte, že to není pro Vás, že tyto informace nejsou hodnotné a pro Váš život nijak přínosné, máte 30 dní od zakoupení na to, abyste mi napsali a já Vám vrátím Vaši investici zpět.

Vaše spokojenost je pro mě důležitá!

Lekce 1
Present Simple/Přítomný prostý

Kladné a záporné věty, otázky, krátké odpovědi, článek, obrácený překlad.

Lekce 2

Present Continuous/Přítomný průběhový

Kladné a záporné věty, otázky, krátké odpovědi, článek, obrácený překlad.

 

Lekce 3

Past Simple/Minulý prostý

Kladné a záporné věty, otázky, krátké odpovědi, článek, obrácený překlad.

 

Lekce 4

Past Continuous/Minulý průběhový

Kladné a záporné věty, otázky, krátké odpovědi, rozdíly-Past Simple X Past Continuous, článek, obrácený překlad.

 

Lekce 5

Present Perfect Simple/Předpřítomný prostý

Kladné a záporné věty, otázky, krátké odpovědi, rozdíly-Present Perfect X Past Simple, článek, obrácený překlad.           

Lekce 6

Conditionals/Podmínkové věty

1., 2. a 3. podmínková věta, články, obrácený překlad.

Lekce 7

Phrasal Verbs I./Frázová slovesa I.

Dvacet běžně používaných frázových sloves v angličtině, příklady, článek, obrácený překlad.

Lekce 8

Modal Verbs I./Modální slovesa I.

Can, could, may, might, should, must, have to, příklady, obrácený překlad.

 

Lekce 9 

Future Tenses/Budoucí časy

Budoucí čas s will, going to, přítomným časem prostým a průběhovým, články, obrácený překlad

Lekce 10

Passive Voice/Trpný rod

Trpný rod přítomný, minulý a budoucí, články, obrácený překlad

Další informace o nahrávkách >>