Andriss jazyková akademie představuje

SPEAKING CLUB

"Mluvit anglicky je hračka"

  • Chcete opravdu mluvit anglicky?
  • Potřebujete si procvičovat konverzaci, ale nemáte parťáka?
  • Je pro vás mluvení v angličtině výzvou a potřebujete si zlepšit schopnost reagovat?

Nejlepší způsob, jak si procvičit angličtinu, je konverzace. Naučí vás naslouchat, porozumět a zároveň reagovatvyjadřovat to, co máte na mysli. Se Speaking Club si vyzkoušíte praktickou angličtinu a zlepšíte se v mluvení a ve svých vyjadřovacích schopnostech.

Kromě mluvení si rozšíříte slovní zásobu a naučíte se mnoho nových anglických výrazů a frází. Objevíte nové způsoby, jak se vyjádřit a jak zvládnout anglickou konverzaci na jedničku.

Odbourejte své bariéry v mluvení! Se Speaking Clubem to hravě zvládnete.

Příští setkání

2905

Speaking Club

29.5. 2022 18:00
Setkání je vhodné pro úrovně B1/B2. Maximální počet účastníků: 12.

téma: HAPPINESS

Každé setkání trvá 75-90min. Pracujeme přes platformu ZOOM. Materiály a slovní zásobu najdete před setkáním ve sdílené složce. Abyste si Speaking Club užili co nejvíce, vaše úroveň by měla být minimálně B1. Celé setkání je totiž vedeno v angličtině. Pokud si nejste jisti svou úrovní, napište nám na andrea@andreatousova.cz, poradíme vám.

Cena za 1 setkání
350 Kč
Výběr z vypsaných termínů
Materiály a podklady předem
Členství ve Watsapp Chatu

SPEAKING CLUB

Practice English and Have Fun

Meet new people and discuss interesting topics.

Improve Your Vocabulary

Enrich your vocabulary with new expressions and gain inspiration.

Fine-tune Your Skills

Make yourself a better speaker, discover new ways of how to express yourself.

Co vás čeká?

Meet Online

Online setkání v Zoomu, během kterého budeme pracovat s autentickými matetiály

New Vocabulary

Nová slova a zajímavé výrazy pro vaši úroveň

Group Work

Práce ve dvojicích a kolektivní diskuse

Feedback

Zpětná vazba a komentáře po setkání

Speaking Clubs jsou vedeny formou strukturované konverzace. Práce probíhá ve dvojicích či menších skupinkách a v závěru je vždy otevřena i celoskupinová diskuse. Hlavním cílem setkání je zlepšit plynulost v mluvení (fluency) a vyjadřovací schopnosti. 

Ze Speaking Clubu budete odcházet s novou slovní zásobou a obohaceni tipy a inspirací, jak zlepšit váš mluvený projev. Poznáte zajímavé lidi, se kterými posdílíte své názory, poznatky, zážitky a v neposlední řadě odbouráte své bloky v mluvení, protože během jednoho setkání budete mít možnost konverzovat hned s několika dalšími členy, což vám zaručí velmi rychlý rozvoj a obohacení.

Setkáním provází lektorka Ani

Doteď si jasně pamatuji moment, když jsem v 7 letech poprvé otevřela učebnici angličtiny. A od té doby už si bez ní svůj život neumím představit.

Díky angličtině jsem začala cestovat, seznamovat se s různými lidmi a kulturami. Vždycky jsem chtěla studovat v zahraničí, proto jsem v 18 letech přijela do Prahy.

Pomáhám svým studentům mluvit různými jazyky. Taky se zúčastním kurzů na zvýšení učitelské kvalifikace. Toto mi pomáhá sledovat moderní trendy vyučování a zlepšovat se.

Jako člověk který jazyky miluje (mluvím 6 jazyky) vím, co potřebujete každý, aby se naučil. Podporu, motivaci a přátelskou atmosféru. Kromě toho, již od začátku mluvím během hodiny anglicky, protože podle mých zkušeností, je to nejúčinnější způsob začít mluvit.

Angličtina je mojí láskou, jazykem domácnosti a celoživotním koníčkem. Věřím, že každý se může naučit, bez ohledu na mýtický "talent na jazyky".