Angličtina z obýváku

 • Chcete udržet svou angličtinu stále aktivní?
 • Máte v plánu využít volného času ve váš prospěch?
 • Chcete pomoci sobě i vašim dětem s domácí výukou?

Pojďte si procvičit angličtinu online, z pohodlí gauče ve vašem obýváku. Připravila jsem pro vás speciální udržovací kurz, ve kterém se zaměříme na společné procvičování našich znalostí angličtiny, abychom se udrželi v kondici, i když momentálně nenavštěvujeme naše pravidelné kurzy nebo školní docházku.

2x týdně pro vás budu vysílat zhruba půlhodinové lekce a v každé lekci si společně uděláme jedno cvičení na gramatiku a jedno na slovní zásobu či fráze. Před vysíláním vám pošlu materiály, abyste si nad cvičeními mohli sami popřemýšlet, ve vysílání si cvičení uděláme společně a probereme a vysvětlíme si správné odpovědi. 

Během živého vysílání budete mít k dispozici chat, kde můžete klást dotazy k probírané látce. Není ale nutné se zúčastnit online živého vysílání, pokud ho nestihnete, budete mít k dispozici celé video ze záznamu a nebudete ochuzeni ani o dotazy, které vám zodpovím dodatečně formou videa nebo komentáře.

Pro koho je kurz vhodný?

Kurz otevírám celkem ve třech modulech, takže si můžete vybrat ten, kterému jste nejblíže. Každý modul zahrnuje celkem 10 online vysílání.

 • Beginner
  Modul vhodný pro ty, kteří z angličtinou začínají, pro studenty základních škol a pro ty, kdo tak trochu "plavou" v úplných základech a potřebují se v nich ukotvit. Budeme společně procvičovat slovesa TO BE, TO HAVE, přítomný čas prostý a průběhový, tvoření otázek a další. Ze slovíček si zopakujeme např. témata rodina, koníčky, město, každodenní život, procvičíme slovesa, tázací zájmena a přídavná jména.
 • Intermediate
  Modul pro studenty úrovní A2-B1. Budeme společně procvičovat minulé a budoucí časy, způsobová slovesa, zaměříme se více na předpřítomný čas vs. čas minulý. Ze slovní zásoby se podíváme na hovorové fráze, projedeme témata cestování, věda, peníze, lidské vlastnosti, příslovce a vazby sloves.
 • Advanced
  V advanced modulu se zaměříme každé vysílání na mix veškerých gramatických jevů. To znamená, že ve cvičeních nás může čekat opravdu cokoli a my budeme mít za úkol poznat, o co jde a správně to použít. Ze slovíček budeme trénovat hlavně předložky, frázová slovesa, hovorové fráze, synonyma a antonyma a spojky.

Online kurz Angličtina z obýváku je zaměřen výhradně na procvičování znalostí a na praktickou angličtinu. Vaše předpokládaná orientační znalost před vstupem do daného modulu by tedy měla být na jeho úrovni. U procvičování vše vysvětlím a zdůvodním a pokud bude třeba jít více do hloubky, odkážu vás na dodatečná videa v English Spotu nebo v některém z mých kurzů, kde se jim věnuji dopodrobna. 

Kurz bude probíhat takto:

Krátké procvičovací lekce

Pro každý modul budu vysílat 2x týdně cca po 30minutách.

Materiály předem

Před každou lekcí vám pošlu cvičení, abyste se na ně mohli podívat předem.

Živě online

Lekce budou vysílány živě dle stanoveného rozvrhu, ale můžete je shlédnout kdykoli ze záznamu.

10 lekcí v 1 modulu

Každý modul obsahuje 10 živých vysílání (cca 30min).

Rozvrh živých vysílání:

Beginnersstředa 08:30
od 18.3.pátek 15:00
Intermediatestředa 09:30
od 18.3.pátek 16:00
Advancedpondělí 8:30
od 23.3.čtvrtek 12:00

Do kurzu můžete vstoupit i dodatečně po jeho zahájení. Protože to v této době nikdo z nás nemá lehké, ráda bych vás tímto kurzem především podpořila a možná také přinesla určité odreagování od současné situace, a proto jsem se rozhodla stanovit spíše symbolickou cenu kurzovného na 50Kč za 1 vysílání - tedy 500Kč za 1 celý modul. Budu se těšit na všechny účastníky. Pro potvrzení účasti v kurzu přejděte k objednávce, kde si zvolíte vybraný modul. Těším se na vás!